CEO Trần Thắng - Giám đốc CTY TNHH TMDV Xuyên Việt Media

CEO Trần Thắng

Img
CEO

CEO Trần Thắng

Chào các bạn và quý anh chị,

Tôi là Trần Thắng – Nhà sáng lập và cũng là CEO của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuyên Việt Media

Creative Team

Related Our Expert

Img
Technical Manager
Trần Thiện
Img
Production Manager
Trần Ngọc Thu Hiền