Trần Ngọc Thu Hiền » Xuyên Việt Media

Trần Ngọc Thu Hiền

Img
Production Manager

Trần Ngọc Thu Hiền

Chào mọi người, mình là Thu Hiền – Trường phòng sản xuất nội dung của Xuyên Việt Media

Creative Team

Related Our Expert

Img
Technical Manager
Trần Thiện
Img
Production Manager
Trần Ngọc Thu Hiền