Quốc hội là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội

Quốc hội chính là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Đây cũng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuyên Việt Media sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội thông qua bài viết Quốc hội là gì?.

Quốc hội là gì?

Quốc hội là gì?

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong Bộ máy nhà nước ta có ba hệ thống cơ quan bao gồm cơ quan hành pháp cơ quan lập pháp, và cơ quan tư pháp. Hệ thống  cơ quan hành pháp thuộc về Chính phủ, cơ quan lập pháp thuộc về Quốc hội,cơ quan tư pháp thuộc về Tòa án. Trong đó, Quốc hội là cơ quan có quyền lực Nhà nước cao nhất. Đây là cơ quan ban hành Hiến pháp, pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của Nhà nước, giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Người đứng đầu Quốc hội là Chủ tịch Quốc hội. Đây chính là chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, nghị quyết, luật của Quốc hội.  Lãnh đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội, tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội. Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội.

Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 5 năm. Sáu mươi ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá 12 tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.

Bầu cử quốc hội
Quốc hội là gì?

Những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội là gì?

Theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội thì Quốc hội nước ta có 3 chức năng chính là: quyền lập pháp, thực hiện quyền lập hiến, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Theo quy định tại Điều 70 của Hiến pháp năm 2013, Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 • Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm và sửa đổi luật.
 • Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập.
 • Quyết định mục tiêu, chính sách, chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
 • Quyết định chính sách cơ bản về tiền tệ, tài chính,  quốc gia; quy định, sửa đổi và bãi bỏ các loại thuế; quyết định phân chia các nhiệm vụ chi và  khoản thu  giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết định phân bổ và dự toán ngân sách nhà nước,ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.
 •  Quyết định chính sách chính sách tôn giáo, dân tộc của Nhà nước.
 • Quy định hoạt động và tổ chức của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương và cơ quan khác được Quốc hội thành lập.
 • Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập; phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, bổ nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng, Hội đồng bầu cử quốc gia.
 • Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hay phê chuẩn.
 • Quyết định bãi bỏ, thành lập Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ; thành lập, giải thể, chia, nhập, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của Hiến pháp và luật.
 • Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước,  Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
 • Quyết định đại xá.
 • Quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và những hàm, cấp nhà nước khác; quy định huy chương, huân chương và danh hiệu vinh dự nhà nước.
 • Quyết định vấn đề hòa bình và chiến tranh; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia.
 •  Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; quyết định gia nhập ,phê chuẩn, hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến hòa bình, chiến tranh, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, điều ước quốc tế về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền con người,  và điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội.
 • Quyết định trưng cầu ý dân.
Quốc hội khóa XIV
Những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội là gì?

Xem thêm:

Kết luận

Trên đây là những chia sẻ của Xuyên Việt Media về vấn đề Quốc hội là gì. Mong rằng những nội dung đã được chia sẻ từ bài viết sẽ hữu ích và giúp quý bạn đọc hiểu rõ được nội dung này. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *