Tài sản cố định là gì? Cách phân loại tài sản cố định

tài sản cố định là gì

Tìm hiểu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, chắc hẳn chúng ta không còn quá xa lạ với thuật ngữ tài sản cố định (TSCĐ) và Tài sản cố định là gì?. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ tài sản cố định là gì, làm sao để xác định được một tài sản là tài sản cố định. Mời quý khách hàng cùng chúng tôi đi tìm hiểu thêm qua bài viết sau đây để biết thêm chi tiết nhé.

tài sản cố định là gì
Khái niệm Tài sản cố định là gì?

Khái niệm tài sản cố định

Hiện nay, trong các quy định pháp luật không có khái niệm chung về tài sản cố định nhưng để được xác định là tài sản cố định thì tài sản phải có thời gian sử dụng trên 01 năm và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên…

Tuy nhiên, theo Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định cách hiểu cụ thể về từng loại tài sản cố định như sau:

– Tài sản cố định hữu hình là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…

– Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả…

Tiêu chuẩn, nhận biết tài sản cố định

TSCĐ hữu hình

TSCĐ hữu hình là những tài sản có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được.

Tài sản đó phải thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn sau đây thì được coi là TSCĐ:

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

+ Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên.

tài sản cố định là gì
Định nghĩa Tài sản cố định là gì?

Đối với tài sản cố định vô hình:

– Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời cả 03 tiêu chuẩn nêu trên mà không hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình.

Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả 03 tiêu chuẩn thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ vô hình tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nếu đảm bảo đồng thời 07 điều kiện sau đây:

+ Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;

+ Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán;

+ Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;

+ Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;

+ Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;

+ Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó;

+ Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho tài sản cố định vô hình.

Nguyên tắc quản lý tài sản cố định

Việc quản lý TSCĐ tuân theo các nguyên tắc quy định tại Điều 5 Thông tư 45/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:

– Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng, được phân loại, đánh số và có thẻ riêng.

Hồ sơ quản lý TSCĐ gồm có:

  • Biên bản giao nhận TSCĐ;
  • Hợp đồng;
  • Hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan

– Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:

Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ – Số hao mòn luỹ kế của TSCĐ

– Những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao thì doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo đúng quy định.

– Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường.

tài sản cố định là gì
Bạn hiểu thế nào là Tài sản cố định là gì?

Tham khảo thêm:

Lời kết:

Trên đây bài viết là nội dung trả lời cho câu hỏi tài sản cố định là gì mà chúng tôi cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra Xuyenvietmedia còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như:  dịch vụ viết bài seo, dịch vụ quản trị web, dịch vụ thiết kế web, dịch vụ mua bán web, dịch vụ backlink, seo tổng thể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *