Cổ phiếu ưu đãi là gì? Lợi ích và rủi ro khi đầu tư cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là gì? Cố phiếu ưu đãi là cổ phiếu được công ty cổ phần phát hành ra công chúng nhằm huy động nguồn vốn kinh doanh mang lại quyền lợi trong công ty cổ phần. Cổ phiếu ưu đãi là giấy chứng nhận cổ đông được hưởng những ưu đãi hơn so với cổ đông thường. Cổ phiếu ưu đãi được chia làm nhiều loại bao gồm cổ phiếu ưu đãi: cổ tức, biểu quyết, hoàn lại. Xuyên Việt Media sẽ cung cấp cụ thể thông tin về loại cổ phiếu này đến các bạn qua nội dung bài viết sau đây.  

Cổ phiếu ưu đãi là gì? 

Cổ phiếu ưu đãi là gì? Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán xác thực cho quyền sở hữu trong công ty cổ phần. Đồng thời loại cổ phiếu này cung cấp một số quyền lợi cho người sở hữu cổ phiếu ưu đãi cao hơn so với cổ phiếu thường.

Cổ phiếu ưu đãi là loại chứng khoán xác thực cho quyền sở hữu trong công ty cổ phần
Cổ phiếu ưu đãi là loại chứng khoán xác thực cho quyền sở hữu trong công ty cổ phần

Giống với cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi cho phép người nắm giữ chúng là cổ đông của công ty. Tuy nhiên cổ phiếu ưu đãi có những điểm khác biệt so với cổ phiếu thường. Cụ thể cổ phiếu ưu đãi trả cho người nắm giữ một lượng cổ tức cố định đã được thỏa thuận trước. 

Mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi là yếu tố rất ảnh hưởng đến việc chia cổ tức cố định. Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được xác định dựa theo một tỷ lệ cố định trên mệnh giá cổ phiếu đó. 

>> MMO là gì? Xu hướng kiếm tiền từ MMO mới nhất 2022

Đặc điểm cơ bản của cổ phiếu ưu đãi là gì? 

Cổ phiếu ưu đãi sở hữu các đặc điểm nổi bật sau đây: 

Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi được nhận thanh toán của doanh nghiệp khi thanh lý tài sản cũng như được quyền ưu tiên về cổ tức. Cụ thể, người sở hữu cổ phiếu ưu đãi được quy định mức cổ tức cố định được công khai trước đó. Mức cổ tức này không phụ thuộc vào doanh thu kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ tức cho cổ đông ưu đãi còn được chi trả trước khi chi trả cổ tức cho cổ đông thường. Thêm vào đó, khi doanh nghiệp thanh lý tài sản do phá sản hoặc giải thể, tài sản thanh lý được chia cho cổ đông ưu đãi trước khi chia cho cổ đông thường. 

Đặc điểm cơ bản của cổ phiếu ưu đãi
Đặc điểm cơ bản của cổ phiếu ưu đãi

Tuy vậy, cổ đông ưu đãi sẽ không được quyền bỏ phiếu trong doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp tổ chức bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng quản trị, cổ đông ưu đãi sẽ không được tham gia và không được thông qua các vấn đề quan trọng trong công ty. Ngoài ra, cổ phiếu ưu đãi có khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu thường, ngược lại cổ phiếu thường lại không có khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu ưu đãi. 

Các loại cổ phiếu ưu đãi chính 

Cổ phiếu ưu đãi được phân thành 3 loại chính bao gồm:

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là loại cổ phiếu mà người sở hữu cổ phiếu được công ty chi trả cổ tức cao hơn so với mức trung bình ổn định hàng năm hoặc cổ tức của cổ phần phổ thông. 

Cổ tức được chia hàng năm cho cổ phiếu ưu đãi cổ tức bao gồm: Cổ tức thưởng và cổ tức cố định. Trong đó mức cổ tức cố định sẽ không bị phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Cách tính cổ tức cổ phiếu ưu đãi và mức cổ tức cố định cụ thể được ghi trên cổ phiếu ưu đãi cổ tức. 

Các loại cổ phiếu ưu đãi chính
Các loại cổ phiếu ưu đãi chính

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là loại cổ phiếu có số lượng phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. Số phiếu biểu quyết được quy định cho một cổ phiếu ưu đãi biểu quyết theo Điều lệ của công ty. 

Các quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết bao gồm: Quyền sử dụng số phiếu biểu quyết để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông; Các quyền khác như cổ đông phổ thông ngoại trừ trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều này.

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết không được quyền chuyển nhượng sang cho người khác cổ phiếu này. 

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại loại cổ phiếu duy nhất mà người sở hữu được công ty hoàn trả lại số vốn góp ban đầu theo các điều kiện ghi trên cổ phiếu ưu đãi hoàn lại hoặc yêu cầu. Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại sẽ được hưởng các quyền khác như cổ đông phổ thông. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, biểu quyết và đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Lợi ích của cổ phiếu ưu đãi là gì? 

Cổ phiếu ưu đãi mang đến các lợi ích như:

Đối với nhà đầu tư

Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được coi là cổ đông ưu đãi của công ty. Họ được hưởng mức cổ tức cao hơn so với cổ phiếu phổ thông. Mức cổ tức không phụ thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh công ty. Cổ phiếu ưu đãi được nhận lại phần vốn góp trong trường hợp phá sản trước cổ phiếu phổ thông.

Ngoài ra, cổ phiếu ưu đãi có quyền biểu quyết cao hơn cổ phiếu phổ thông. Nhà đầu tư sẽ có tiếng nói lớn hơn khi ra quyết định ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của công ty. Cổ phiếu ưu đãi cũng có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Khi đó, nhà đầu tư có thể tự do chuyển nhượng và kiếm lời trong trường hợp thị giá cổ phiếu đó có xu hướng tích cực.

Lợi ích của cổ phiếu ưu đãi 
Lợi ích của cổ phiếu ưu đãi

Đối với công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể thu hút nguồn vốn kinh doanh nhờ phát hành cổ phiếu ưu đãi. Thêm vào đó, công ty cũng có thể mua lại số cổ phần ưu đãi trong trường hợp chi phí vốn sử dụng để chi trả các quyền lợi của loại cổ phiếu này ở mức cao.

Rủi ro của cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi cũng tiềm ẩn một số rủi ro như: 

Đối với nhà đầu tư

Cổ phiếu ưu đãi không được tự do chuyển nhượng, hạn chế việc kiếm lợi nhuận nếu thị trường chứng khoán có dấu hiệu tăng. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức hay cổ phiếu ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền biểu quyết đối với các chính sách của công ty. Việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cũng gây pha loãng cổ phiếu, ảnh hưởng tới lợi ích của cổ đông.

Đối với công ty cổ phần 

Việc phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi làm gia tăng chi phí đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp phải có trách nhiệm hoàn lại vốn cho cổ đông ưu đãi trong trường hợp giải thể hoặc phá sản.

>> MBA là gì? Cấu trúc chương trình đào tạo MBA

Xuyên Việt Media vừa chia sẻ cổ phiếu ưu đãi là gì cũng như các loại cổ phiếu ưu đãi chính đến các bạn thông qua nội dung bài viết trên đây. Hy vọng bài viết đã mang đến các kiến thức cơ bản về cổ phiếu ưu đãi đến các bạn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *