Chi phí lãi vay là gì? Cách tính chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay là gì? Chi phí lãi vay là khoản tiền mà cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị phải trả cho bên cho vay bằng với khoản tiền đã vay. Công thức chi phí lãi vay được tính theo lãi suất nhân với số tiền nợ chưa thanh toán. Tại nội dung bài viết sau đây Xuyên Việt Media sẽ chia sẻ thông tin cụ thể đến các bạn. 

Chi phí lãi vay là gì? 

Chi phí lãi vay là gì? Chi phí lãi vay là khoản mà cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị phải trả cho bên cho vay tương ứng mang 1 khoản tiền đã vay, công thức được tính theo lãi suất nhân với số tiền nợ chưa thanh toán.

Chi phí lãi vay là khoản mà cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị phải trả cho bên cho vay
Chi phí lãi vay là khoản mà cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị phải trả cho bên cho vay

Chi phí lãi vay bao gồm:

 • Lãi tiền vay ngắn hạn
 • Lãi tiền vay dài hạn
 • Lãi tiền vay trên những khoản thấu chi (hạn mức tín dụng)
 • Lãi suất trái phiếu, nợ chuyển đổi (kể cả giá thành phát hành trái phiếu của trái khoán thường và trái phiếu chuyển đổi)
 • Lãi suất trong khoảng những khoản vay khác.

Chi phí lãi vay thường xuất hiện như 1 mục hàng trên bảng cân đối kế toán của công ty, vì thường sở hữu sự dị biệt về thời gian giữa lãi nảy sinh và lãi phải trả. nếu tiền lãi đã được tích lũy nhưng chưa được thanh toán, khoản lãi này sẽ xuất hiện trong phần “Nợ ngắn hạn” của bảng cân đối kế toán. trái lại, nếu như tiền lãi đã được trả trước, thì khoản lãi này sẽ xuất hiện trong phần “Tài sản hiện tại” dưới dạng 1 khoản mục trả trước.

>> Đơn giá là gì? Các bước xác định đơn giá định mức

Đặc điểm của chi phí lãi vay là gì? 

Chi phí lãi vay phải ghi nhận vào giá thành cung cấp, buôn bán trong kỳ khi phát sinh, trừ lúc được vốn hoá.

Đặc điểm của chi phí lãi vay
Đặc điểm của chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay can hệ trực tiếp tới việc đầu cơ vun đắp hoặc phân phối tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi mang đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực này.

Chi phí lãi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu cơ vun đắp hoặc phân phối tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đấy. những chi phí đi vay được vốn hoá lúc đơn vị kiên cố thu được hưởng ích kinh tế trong khoảng thời gian dài do dùng tài sản ấy và giá tiền đi vay mang thân xác định được một phương pháp đáng tin cậy.

Đối mang các tổ chức, giá thành lãi vay sẽ phụ thuộc vào mức lãi suất chung trong nền kinh tế. Trong thời kỳ lạm phát, giá tiền lãi vay sẽ tăng lên do tất cả những doanh nghiệp phải gánh khoản nợ sở hữu lãi suất cao hơn và ngược lại trong công đoạn lạm phát suy giảm.

Với các doanh nghiệp có khối lượng nợ lớn, giá tiền lãi vay tác động trực tiếp đến lợi nhuận. trong thời gian khó khăn, những công ty mắc nợ nặng mang thể không đủ nguồn lực trong việc trả nợ. bởi thế, các nhà đầu cơ, phân tích cần chú ý đến các tỷ lệ khả năng trả tiền như nợ trên vốn chủ nhân và khả năng chi trả lãi vay.

Cách tính chi phí lãi vay là gì? 

Cách tính chi phí lãi vay như sau: 

Tính chi phí lãi vay ngân hàng

Với cách tính lãi suất vay ngân hàng khi vay vốn gần như được mặc định với tất cả các khách hàng khi chọn dịch vụ vay tại các ngân hàng. Vì vậy để hợp lý bạn cần lắm được lãi suất vay để có sự lựa chọn phù hợp về số tiền và thời hạn trả nợ phù hợp với tình hình tài chính của bạn.

Cách tính chi phí lãi vay
Cách tính chi phí lãi vay

Công thức tính lãi vay phổ biến nhất các ngân hàng áp dụng chính là tính theo dư nợ giảm dần, cụ thể công thức như sau:

Lãi phải trả (tháng) = Dư nợ vay hiện tại x Lãi suất vay Số ngày thực tế duy trì dư nợ / 365

Tính chi phí lãi vay cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác

Với mỗi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác nhau thì có thể cách tính lãi vay không giống nhau. Tuy nhiên về cơ bản lãi vay sẽ được tính dựa trên Dư nợ, lãi suất vay (tháng/ năm) và thời gian thực tế duy trì số nợ.

Công thức tính chung như sau:

Lãi phải trả = Lãi trả theo tháng + Lãi trả lẻ ngày

Trong đó:

Lãi phải trả theo tháng = Dư nợ vay hiện tại x Lãi suất vay (năm) Số tháng thực tế duy trì dư nợ / 12

Hoặc

Lãi phải lẻ ngày = Dư nợ vay hiện tại x Lãi suất vay (năm) Số ngày thực tế duy trì dư nợ hiện tại lẻ tháng / 365

Hạch toán thuế TNCN từ tiền lãi cho vay 

Theo quy định nếu đi vay của cá nhân (Không phải tổ chức tín dụng) ⇒ Khi trả lãi vay Doanh nghiệp có trách nhiệm phải khấu trừ 5% Thuế TNCN.

⇒ Có 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Nếu trên hợp đồng ghi là Bên vay sẽ chịu Thuế TNCN (Tức Doanh nghiệp chịu khoản tiền Thuế TNCN này thay cho cá nhân):

Khi trả tiền lãi vay cho cá nhân, ghi:

 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Tổng số tiền lãi vay mà Doanh nghiệp trả cho cá nhân cho vay)
 • Có TK 111, TK 112

Khi tính tiền Thuế TNCN phải nộp, ghi:

 • Nợ TK 811 – Chi phí khác (Tiền thuế TNCN 5% mà Doanh nghiệp chịu)
 • Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân

Khi nộp tiền thuế, ghi:

 • Nợ TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân
 • Có TK 111, TK 112

Cuối năm phải loại chi phí này ra (Đưa vào Chỉ tiêu B4 trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN).

Hạch toán thuế TNCN từ tiền lãi cho vay
Hạch toán thuế TNCN từ tiền lãi cho vay

Trường hợp 2: Nếu hợp đồng ghi cá nhân sẽ chịu khoản thuế đó (Tức là Doanh sẽ nộp hộ cho cá nhân)

Khi trả tiền lãi vay cho cá nhân, ghi:

 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Tổng số tiền lãi vay mà Doanh nghiệp trả cho cá nhân cho vay)
 • Có TK 111, 112

Tính tiền thuế TNCN phải nộp, ghi:

 • Nợ TK 138 – Phải thu khác (Tiền thuế TNCN 5% mà cá nhân chịu)
 • Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân

Khi nộp thuế, ghi:

 • Nợ TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân
 • Có TK 111, TK 112

Khi thu lại tiền thuế 5% của cá nhân cho vay, ghi:

 • Nợ TK 111, 112
 • Có TK 138 – Phải thu khác

>> Cổ phiếu ưu đãi là gì? Lợi ích và rủi ro khi đầu tư cổ phiếu ưu đãi

Xuyên Việt Media vừa giải đáp thắc mắc chi phí lãi vay là gì đến các bạn thông qua nội dung bài viết trên đây. Hy vọng bài viết đã mang đến các thông tin hữu ích đến các bạn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *