Thế giới quan là gì? Vai trò của thế giới quan như thế nào?

Thế giới quan đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp bạn định hướng toàn bộ cuộc sống, từ các nhận thức cho tới hoạt động. Thuật ngữ thế giới quan đã trwor nên khá phổ biến và quen thuộc trong cuộc sống hiện nay. Vậy thế giới quan là gì? Vai trò của thế giới quan như thế nào? Hãy cũng Xuyên Việt Media tham khảo nội dung dưới đây nhé!

1. Định nghĩa thế giới quan 

Thế giới quan được hiểu cơ bản chính là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, bản thân, con người và vị trí của con người trong thế giới đó. Nó đóng vai trò định hướng đối với toàn bộ cuộc sống của con người, từ thực tiễn cho đến hoạt động nhận thức thế giới cũng như tự nhận thức bản thân, xác định lý tưởng, hệ giá lối sống cũng như nếp sống của mình.

Thế giới quan được hiểu cơ bản chính là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới của con người trong thế giới
Thế giới quan được hiểu cơ bản chính là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới của con người trong thế giới

Khái niệm thế giới quan thể hiện cái nhìn bao quát về thế giới trong ý thức của mỗi chủ thể bao gồm thế giới bên ngoài, con người và mối quan hệ giữa con người với thế giới đó. Đây cũng được xem chính là kim chỉ nam cho thái độ, hành vi của con người đối với thế giới bên ngoài.

>> Take Into Account là gì? Cấu trúc và cách sử dụng cụm từ Take Into Account

2. Thế giới quan khoa học

Thế giới quan khoa học được hiểu là một thế giới khách quan, hiện hữu độc lập với con người, thế giới đó sẽ biến đổi chuyển theo quy luật nhân quả mà con người có tiền năng hiểu được. Thế giới quan đó không trực tiếp hay gián tiếp mà nằm trong tất cả tư duy, cảm quan và xử thế của con người. Thế giới quan hình thành gồm nhiều yếu tố phụ thuộc và tất cả thuộc về ý thức xã hội, đó là:

  • Quan điểm triết học.
  • Quan điểm khoa học, chính trị, đạo đức và thẩm mỹ.
  • Quan điểm tôn giáo: sản phẩm của thâm thức mô tả kiến thức qua trực giác cảm nhận.
  • Kiến thức khoa học nhắm đến mục tiêu và phương hướng thực tiễn, trực tiếp cho người trong tự nhân, xã hội dựa theo quan sát và dữ kiện từ thực tiễn, phân tích tổng hợp chặt chẽ và có kiểm nghiệm đối với sự khách quan với thực tiễn.
  • Nguyên tắc về tiêu chuẩn đạo đức đóng vai trò điều chỉnh các quan hệ qua lại và hành vi của con người.
  • Những quan điểm thẩm mỹ quy định những quan hệ với môi trường xung quanh với hình thức, mục tiêu và kết quả của hoạt động.

3. Các loại thế giới quan

Thế giới quan được phân loại cụ thể như sau:

3.1 Thế giới quan về huyền thoại

Thế giới quan huyền thoại có nguồn gốc xã hội nguyên thủy trong giai đoạn sơ khai lịch sử bằng cách xây dựng nên các huyền thoại nhằm phản ánh các kết quả cảm nhận ban đầu của người nguyên thủy về nhận thức khách quan tự nhiên, đời sống xã hội. Ví dụ như dân tộc Việt Nam có truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ để giải thích về nguồn gốc của dân tộc hay truyền thuyết Sơn Tinh- Thủy Tinh,….

Thế giới quan huyền thoại
Thế giới quan huyền thoại

Đặc điểm của thế giới quan huyền thoại đó chính là yếu tố thực và ảo, cái thần và cái người, lý trí và tín ngưỡng hòa quyện với nhau. Do con người không giải thích được các hiện tượng đặc trưng trong xã hội nên thường đưa ra các yếu tố tưởng tượng có tính huyền bí để giải thích. Thế giới quan huyền thoại xuất hiện và nó không phản ánh hiện thực một cách khách quan.

3.2 Thế giới quan về tôn giáo

Thế giới quan tôn giáo sẽ phản ánh hiện thực khách quan một cách hư ảo, ra đời trong bối cảnh trình độ nhận thức của con người còn hạn chế. Thế giới quan tôn giáo giải thích dựa trên cơ sở thừa nhận sự sáng tạo của một loại năng lực thần bí, siêu nhiên.

Thế giới quan tôn giáo
Thế giới quan tôn giáo

Đặc trưng cơ bản của thế giới quan tôn giáo này đó chính là niềm tin dựa vào sự tồn tại và sức mạnh của lực lượng siêu nhiên, thần thánh và con người hoàn toàn bất lực và hoàn toàn phụ thuộc vào thế giới siêu nhiên đó.

3.3 Thế giới quan về triết học

Thế giới quan triết học được ra đời trong điều kiện trình độ tư duy và thực tiễn của con người và có bước phát triển cao hơn so với thế giới quan khoa học của tôn giáo và huyền thoại. Điều đó cũng đã làm cho tính tích cực trong tư duy của con người có bước thay đổi về chất.

Thế giới quan triết học
Thế giới quan triết học

Thế giới quan triết học thực tiễn được xây dựng dựa trên hệ thống lý luận, phạm trù, quy luật. Thế giới quan triết học không đơn giản chỉ là khái niệm, phạm trù, quy luật; thế giới quan triết học còn nỗ lực tìm cách giải thích, chứng minh cho tính đúng đắn của các quan điểm bằng lý luận, logic.

>> Hồi ký là gì? Những tác phẩm hồi ký hay nhất hiện nay

4. Vai trò thế giới quan trong đời sống

Vai trò của thế giới quan trong cuộc sống được thể hiện qua những yếu tố cụ thể sau:

  • Vai trò của thế giới quan trong cuộc sống được thể hiện qua việc xác định được các mối liên kết chung giữa thế giới và con người đã giúp chúng ta tạo nên những định hướng về lý tưởng sống thông qua các mục tiêu và định hướng phương pháp hoạt động cụ thể.
  • Vai trò của thế giới quan trong cuộc sống được thể hiện qua tri thức chung về thế giới, bản chất của con người, niềm tin, tình cảm trong thế giới quan mà chúng ta nhận thức được sẽ sâu sắc hơn thông qua các hoạt động thực tiễn đang diễn ra.

Lời kết

Với thông tin trên đây, do Xuyên Việt Media chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu hơn về thế giới quan là gì? Xã hội phát triển cho thất tầm quan trọng của thế giới quan, giúp bạn hình thành được nhân cách một cách toàn diện!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *