Cách tính giá vốn hàng bán chính xác nhất

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, có một số yếu tố tuy căn bản nhưng nếu nắm rõ sẽ giúp cho việc điều hành doanh nghiệp dễ dàng hơn rất nhiều. Trong đó, không thể không kể đến giá vốn hàng bán. Vậy làm sao để tính giá vốn hàng bán? Theo dõi ngay bài viết bên dưới của Xuyên Việt Media bạn nhé!

Thế nào là giá vốn bán hàng? 

Giá vốn hàng bán (Cost of Goods Sold) là tất cả những chi phí liên quan đến việc tạo ra sản phẩm bán ra trong một kỳ kế toán (một năm, một quý hoặc tháng). Hay nói cách khác, giá vốn hàng bán là nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng để tạo ra hàng hóa để bán. Đây là một yếu tố quan trọng trong các báo cáo thu nhập trong kinh doanh của các doanh nghiệp.

Giá vốn hàng bán là tất cả chi phí liên quan đến việc tạo ra sản phẩm
Giá vốn hàng bán là tất cả chi phí liên quan đến việc tạo ra sản phẩm

>> Dịch Vụ Viết Bài SEO

Giá vốn hàng bán gồm có những khoản phí gì?

Giá vốn hàng bán bao gồm: Các khoản chi phí để mua thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất; chi phí nguyên liệu, vật liệu đầu vào; chi phí sản xuất, lương nhân công; chi phí quản lý doanh nghiệp; chi phí vận chuyển hàng hóa;…

Mỗi doanh nghiệp tùy vào hình thức kinh doanh hay hợp đồng với đơn vị khác sẽ có những cách thức định nghĩa về giá vốn khác nhau:

  • Doanh nghiệp sản xuất ( sản xuất sản phẩm trực tiếp) sẽ có giá vốn hàng bán cao hơn do chi phí của các nguyên liệu đầu vào sản xuất sản phẩm.
  • Doanh nghiệp thương mại  (nhập hàng hóa của bên khác về bán) thì giá vốn hàng bán sẽ bao gồm hết những chi phí nhập hàng về đến khi hàng về kho như: giá nhập hàng từ bên cung cấp, chi phí vận chuyển hàng hóa từ đơn vị cung cấp về kho, bảo hiểm hàng hóa, các loại thuế,…
Giá vốn bán hàng bao gồm rất nhiều khoản phí nhỏ khác
Giá vốn bán hàng bao gồm rất nhiều khoản phí nhỏ khác

Giá vốn có sức ảnh hưởng như thế nào trong kinh doanh?

Giá vốn được xem là một trong những yếu tố tương đối quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Đây là cơ sở để chủ kinh doanh có thể định giá sản phẩm cũng như phản ánh giá trị hàng hóa tại thời điểm nhập hàng vào kho. Với lượng hàng hóa và loại sản phẩm đa dạng, hạch toán chính xác giá vốn sẽ giúp bạn có thể quản lý chi phí của hàng một cách chính xác và cụ thể nhất.

Cùng với đó, giá vốn hàng bán còn được hiểu như một chỉ tiêu quan trọng trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, là cơ sở để tính lợi nhuận gộp giúp phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của cửa hàng một cách chính xác nhất.

Giá vốn đóng vai trò hết sức quan trọng 
Giá vốn đóng vai trò hết sức quan trọng

>> Dịch Vụ Quản Trị Website

Chi tiết cách tính giá vốn hàng bán 

Công thức chung đơn giản nhất để tính giá vốn hàng bán là: Giá vốn hàng bán = Hàng tồn kho đầu kỳ + P – Hàng tồn kho cuối kỳ (Trong đó P là chi phí mua vào trong kỳ).

Cách tính giá vốn trong hàng bán thương mại

Các mặt hàng được nhập kho tại công ty thương mại giống như các mặt hàng được bổ sung tại công ty sản xuất kinh doanh. Cách tính tương tự đối với phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ.

Tổng toàn bộ nguyên giá vừa tính được đưa vào trong giá thành sản phẩm. Khi bán hàng, một phần của mỗi chi phí sẽ được tính vào giá thành sản phẩm bán ra theo phương pháp do Công ty quy định.

Cách tính giá vốn trong công ty sản xuất

Nguyên vật liệu mới nhập kho là giá mua thực tế cộng với chi phí vận chuyển, nhân công và các chi phí bằng tiền khác. Giá mua thực tế của nguyên vật liệu được tính theo hai cách:

  • Phương pháp trực tiếp: Giá thực tế mua là toàn bộ số tiền đã thanh toán, bao gồm cả thuế GTGT trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán (nếu có).
  • Theo phương pháp khấu trừ: Số tiền mua thực tế bằng tổng số tiền thanh toán trừ thuế GTGT trừ đi các khoản giảm giá hàng bán, giảm giá giao dịch (nếu có).
  • Khi chế phẩm chuyển sang công đoạn sản xuất mới thì trị giá tồn kho của chế phẩm đó cộng với chi phí sản xuất ở công đoạn đó (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí sản xuất chung, chi phí nhân công, v.v.).

Kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất là giá thành của thành phẩm. Giá vốn hàng bán được lấy từ hàng tồn kho bao gồm thành phẩm đầu kỳ và thành phẩm sản xuất trong kỳ.

 Giá mua thực tế của nguyên vật liệu được tính theo hai cách
Giá mua thực tế của nguyên vật liệu được tính theo hai cách

>> hạch toán giảm giá hàng bán

Cách tính giá vốn trong nhà hàng

Công thức tính giá vốn đơn giản và cho kết quả chính xác nhất đó chính là: Hàng tồn kho đầu kỳ + Hàng tồn kho đã mua – Hàng tồn kho cuối kỳ = Giá vốn hàng bán (COGS)

Giá vốn hàng bán là tài sản hay là nguồn vốn của mỗi doanh nghiệp?

Giá vốn hàng bán không phải là tài sản của doanh nghiệp (những gì doanh nghiệp sở hữu) hay một khoản nợ. Như đã nói ở phần khái niệm giá vốn hàng bán là gì, giá vốn hàng bán là giá trị vốn của hàng hóa bán ra trong một khoảng thời gian nhất định. Như vậy, giá vốn hàng bán cũng có thể được gọi là nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng để sản xuất ra hàng hóa.

>> Strategy Planner là gì

Lời kết

Trên đây là thông tin chi tiết cách tính giá vốn hàng bán mà chúng tôi đã tổng hợp. Hy vọng sau bài viết này, bạn sẽ có thêm kiến thức hữu ích để phát triển hơn trong sự nghiệp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *